onsdag 19 november 2014

Vad är "Digital kompetens" ?

Har suttit och funderat lite kring det här ämnet och vad jag ser att mina barn lär sig i skolan.

Det pratas idag mycket om "digital kompetens" och även om hur IT används i skolan. Men vad är då digital kompetens?
Troligen är det något som vi kan ha olika uppfattningar om, jag tänkte att i den här bloggposten berätta vad jag tycker är grundläggande digital kompetens.

  • Att kunna hantera den teknikska utrustning man använder.
    Förstå menysystem, kunna använda vanliga kortkommandon m m.
  • Kunna använda kontorsprogram.
    M a o har grundläggande kunskaper i hur man använder ordbehandling, kalkylprogram och presentationsprogram.
  • Ha kunskap i hur man arbetar med lagringsytor.
    Förstå hur man lagrar och arbetar med delade lagringsytor.
  • Kunna använda e-post

Lista kan säkert göras mycket längre, men min personliga övertygelse är att utan dessa grundläggande kunskaper så blir det svårt att använda IT till annat än att vara en passiv konsument av innehåll som andra skapat.

En liten fundering jag har är hur det ser ut inom den institution som ska förmedla kunskap till våra barn. Är detta kunskap som förmedlas eller delar man bara ut tekniska hjälpmedel och förutsätter att kunskap i användandet är något som redan finns (det kanske är så att alla redan kan). Eller man kanske väljer att linda in det hela i olika system så man klarar sig utan att ha dessa grundläggande kunskaper.

Givetvis är det mycket mer man behöver kunna, söka på nätet, källkritik, netikett m m. Men jag är dock övertygad om att utan baskunskaperna jag räknade upp här så blir man en passiv användare istället för en användare som kan skapa och vara kreativ med hjälp av tekniken.

digital_lit_600.png

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar